Cohr Sølv    

Cohr Silver

 
Historie History
Den 25. april 1860 åbnede den unge guldsmed Ditlev Madsen Cohr sit værksted i Fredericia. Han levede af fremstilling og salg af håndsmedet sølvbestik.

Ditlev Madsen Cohr døde i 1883, og hans enke førte forretningen videre indtil den ældste søn, den 25-årige Carl Madsen Cohr, kunne overtage. Han indførte hurtigt maskinelle arbejdsmetoder og i 1895 begyndte han at fremstille korpusvarer. 

I 1921 begyndte Cohr at producere forsølvede varer og fra begyndelsen blev varemærket ATLA brugt på sølvplet bestik og korpusvarer.

Da Carl M. Cohr døde i 1925 blev svigersønnen Harald Lützen direktør og sønnen Einar Cohr blev prokurist. Virksomheden var på dette tidspunkt Danmarks største sølvvarefabrik og man benyttede flere af tidens kendte designere: Eduart Eggeling, Knud V. Engelhardt, Sigfred Wagner, Mogens Koch og H.F. Gross.

Produktionen af rustfri stål begyndte i 1930.

International anerkendelse fulgte efter Verdens udstillingerne i Bruxelles 1935 og Paris 1937. H.P. Jacobsen, der blev ansat i 1926, havde i 40 år den kunstneriske ledelse. Sølvsmeden Hans Bunde prægede Cohrs produktion afgørende i 1950'erne.

Cohr klarede sig igennem den tyske besættelse 1940-45. Over hele landet indkøbte man sølv, og for at skaffe beskæftigelse forsøgte man sig med andre metaller. Forsølvet zink, "bronze" samt skeer og gafler af aluminium.

Einar Cohr overtog ledelsen i 1959. Han tegnede selv, bl.a. bestik og kirkesølv. Einar Cohr døde i 1970 og virksomheden blev solgt til Jens greve Krag-Juel-Vind-Frijs. 

I de kommende år opkøbtes Horsens Sølvvarefabrik og Dansk Kronesølv i Slagelse. En ny fabriksbygning blev opført og indviet i 1985. Men allerede i september 1985 gik virksomheden i betalingsstandsning men blev søgt videreført af Keld Poulsen. Fabrikken måtte imidlertid lukke den 20. august 1987.

Cohr i København
Venligst oplyst af Albert Meyer's barnebarn:
Cohr's fabrik i København flyttede til Løvstræde 6, og Albert Meyer blev ca. 1912 ansat som fabrikschef og senere direktør for afdelingen.

Han boede i ejendommen sammen med sin kone Estrid. Da deres søn blev gift, blev der bygget om, og han overtog taglejligheden. Da Albert døde i maj 1948 blev Estrid boende i ejendommen. 

Da Estrid var en gammel dame - over 90 - blev ejendommen i Løvstræde solgt. Der var ikke længere fabrik i baghuset, men det blev benyttet som lager. I forhuset var der engros forretning på 1. sal.

Estrid fik en dengang fin og meget tilfredsstillende behandling, idet man gav hende 1 års opsigelse af lejemålet. Den dag salgssedlen blev underskrevet, døde Estrid i sin lejlighed. En epoke for Cohr og familien Meyer var slut.

25 April 1860 the young goldsmith Ditlev Madsen Cohr opened a workshop in the danish town Fredericia. He lived from producing and selling handmade flatware.

He died in 1883 and his widow carried on, until the oldest son, 25 years old Carl Madsen Cohr, took over. He introduced mechanical working methods. In 1895 he started manufacturing hollowware.

In 1921 the production of silverplated goods was started and from the beginning Cohr used the trademark ATLA on silverplated flat- and hollowware.

When Carl M. Cohr died in 1925 his son-in-law Harald Lützen became managing director and his son Einar Cohr confidential clerk. At this time Cohr was the largest silverware factory in Denmark and used several wellknown artists: Eduart Eggeling, Knud V. Engelhardt, Sigfred Wagner, Mogens Koch and H.F. Gross. 

Stainless steel was produced from 1930.

International recognition followed the World exhibitions in Brussels 1935 and Paris 1937. H.P. Jacobsen, engaged since 1926, was the leading designer for 40 years. Silversmith Hans Bunde characterized Cohr's production conclusive in the 1950's. 

Cohr managed to get through the german eccopation 1940-45 buying silver all over the contry, and using  other kinds om metal. Silverpalted zinc, "Bronze" and  aluminium used for flatware.

In 1959 Einar Cohr took over management. He designed himself, among others flatware and churchsilver. Einar Cohr died in 1970 and the company was sold to Jens count Krag-Juel-Vind-Frijs. 

In the following years he also bought Horsens Sølvvarefabrik and Dansk Kronesølv. A new factory was built in 1985. Cohr was sold again to Keld Poulsen, but the factory had to suspend the payments and was closed 20 August 1987. 

Cohr in Copenhagen
Kindly informed by Mr. Albert Meyer's grandchild:
The Cohr Factory in Copenhagen moved to Løvstræde 6, and Albert Meyer vas hired about 1912 as factory manager and later director of the department.

He lived in the building with his wife Estrid. When their son was married, the flat was rebuilt, and he took over the penthouse apartment. When Albert died in May 1948 Estrid stayed in the building.

When Estrid was an old lady - more than 90 yers old - the building in Løstræde was sold. The rear building was no longer a factory, but was used as a warehouse. In the front building there was a holesale department on the first flor.

Estrid got a very fine treatment for the time, as she was give a one year's notice for the rented apartment. The day the building was sold, Estrid died in her apratment. An era for Cohr and the Meyer family ended 

 
Stempler og mærker - Maker marks
COHR Før - before 1870
CMC 1893 - ?


C. M. Cohr
1893 - 1937  

COHR
1893 - 1937  

?
1938 - 1948  
COHR 1949 - 1987
Cohr ?

ATLA Cohrs varemærke for sølvplet. Benyttet fra 1926.

Cohr's trademark for silverplated. Used from 1926.

     
"Vikingeskib" 

"Viking ship"


Benyttet på rustfrit stål.

Used on stainless steel.

     
"Tre tårne"

"Three towers"

>>>>> 

www.925-1000.com/dm_Assay.html

     

"To-tårne" --> Fakkelmærke:

"Two-towers" --> Torchmark:

 

 

1.

"To-tårne"

"Two towers"

Indtil slutningen af 1920'erne benyttedes stemplet "to tårne" som et almindeligt anerkendt kvalitetsstempel for sølvplet. Imidlertid var der ingen fælles regler  for benyttelse af mærket, og det blev efterhånden misbrugt af flere fabrikanter. P = Plet.

Until late 1920's the "two towers" mark was used on silverplated as a quality mark. But there were no common regulations for the use of the mark, and it was misused by some manufacturers. P = Plated.

2.

Fakkelmærke FDG

Torchmark FDG


I 1929 registrerede Fællesrepræsentationen for Danmarks Guldsmede "Fakkelmærket" som   varemærke og agtede at benytte det som kvalitetsgaranti for sølvplet forhandlet af foreningens medlemmer.

In 1929 the "Common   Representation of Danish Goldsmiths" (FDG) registered the "Torchmark" as a trademark and wanted it to be used as a qualitymark for silverplated sold by the members only.
 

3.

Fakkelmærke

Torchmark


Kvalitetsgaranti for sølvplet. Benyttet af "Foreningen af Sølvpletfabrikanter" efter overtagelse af eneretten til Fakkelmærket fra FDG ca. 1932. 

Quality mark for silverplated. 
Used by the "Organisation of Silverplate Manufactures" after they took over the rights to the toarchmark from FDG about 1932.

 

     
Landsforeningen Dansk Arbejde

The National Association for Danish Enterprice

Etableret i 1908 som en privat og uafhængig organisation med det formål at støtte produktion og markedsføring af danskproducerede forbrugervarer, både i Danmark og i udlandet.

Established in 1908 as a private and undependant organisation to support and marketing danish produced consumer goods in Denmark and abroad.


DS - Dansk Standard

 

 

 

DS - Danish Standards Association

Grundlagt i 1926. National dansk  standardiseringsorganisation, varetager danske standardiserings- interesser nationalt og internationalt. DS-mærket på et certificeret produkt signalerer sikkerhed og styrker forbrugernes tillid til produktet. Cohr benyttede DS mærkning fra 1931.

Founded in 1926. Denmark's national standardisation body. DS marking is the visible evidence that a product meets the requirements laid down, for instance, in a standard covering the particular product group. Cohr used DS marking from 1931.

 
Links
 
Kilder og litteratur - Sources and literature
 • Lokalhistorisk Arkiv, Fredericia: Cohrs arkiver (bl.a. arkivfond A 1490)

 • Osvald Møller: Carl M. Cohr Sølvvarefabriker A/S Fredericia - en milieuskildring 1860-1925 (1960)

 • Nogle Arbejder af Kunstneren H.P. Jacobsen (Udg. af Cohr ca. 1936)

 • Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes Stempler og Mærker indtil 1943 (København 1943)

 • Chr. A. Bøje: Danske Guld og Sølv Smedemærker før 1870. (Red. Bo Bramsen, København 1954)

 • Navnestempler for arbejde af ædle metaller, registreret hos Patent- og Varemærkevæsenet (2. udg. København 1965)

 • Steffen Dinesen: Bestik-guide. Smukt dansk sølv (Tillæg til Familie Journalen nr. 37/1999)

 • Jørgen Liljensøe: Sølvtøj til hverdag og fest. Fotos af Ole Woldbye. (Kolding 1989)

 • Fortegnelse over bestikmønstre i Sølv og sølvplet. (1953, 1980, tillæg 1990 og 1997)

 • Erik Lassen: Ske Kniv og Gaffel - Knives Forks & Spoons (København 1960)

 • Lise Funder: Dansk Sølv 20. århundrede (København 1999)

 • Guldsmede Bladet - Juli 1922: Carl M. Cohr - 60 Aar

 • Viggo Sten Møller: H.P. Jacobsen - Sølvdesigner gennem 40 aar. (Fredericia 1966)

 • Ibi Trier Mørch: Sølvsmeden Hans Bunde (Fredericia 1962)

 • Karin Lützen har i Det europæiske Hus (red. af Søren Mørch), bind 5, Den moderne tid side 105-115, skrevet om virksomheden og familien som et eksempel på industrialisering i Danmark

 •  

 

© Henrik Nedergaard Olsen 2007-2008

heo(@)cohrsilver.dk

Opdateret - updated: 15. juni 2019

eXTReMe Tracker