cohrsilver.dk

 

Uddannelsen af forsvarets gymnastiklærere 1804 – 1842
samt de sabler og andre præmier de kunne gøre sig fortjent til

Kilder og Litteratur: 

Kilder:

Gymnastikskolens arkiv i Statens Arkiver – Rigsarkivet
Arkivskaber: Gymnastikskolen  1804 – 2000 
Søg i http://www.sa.dk/daisy >
Arkivskaber > Gymnastikskolen

Håndskrift i Det kongelige Bibliotek:
Franz Nachtegall: Kortfattet Fremstilling af min Virksomhed for Gymnastikkens Indførelse og Udbredelse. 1799 - 1840.
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/haandskrifter/HA/e-mss/nks-1361_2-1.html

 

Litteratur:

Andersen, Jesper Gram:
Skolen i Militær Idræt, 200 År, 1804 – 25. August – 2004
(Udg. 2004)  

 

Engberg, Jens:
Den standhaftige tinsoldat - en biografi om Frederik 6
(Udg. 2009)

 

Hartmann, H.V.F.:
Fra 3.
Jydske Regiment.
Museum, 1892, I. halvbind, s. 342 – 344 om gymnastikskolen.

 

Hemmingsen, H.P.C.B.:                    
Forsvarets Gymnastikskole 1804 – 1954.
(Udg. 1954).  

Hemmingsen, H.P.C.B.:                    
Gymnastikskolen og dens virksomhed
Danmarks Hær, bd. 2, side 116 - 121.
(Udg. 1935)

 

Hoffmann, Aage
Nachtegall mellem filantropisme og nationalbevidsthed.
Fortid og Nutid, juni 1993

 

Holm, T.H.
"Med Ploton! Høire-sving! Marsch!"
Forsvarsmuseets småskrift Nr. 7, 1991 [norske regimenter]

 

Johansen, Jens:
Frederik VI's Hær 1784-1814.
(Udg. af Generalstaben 1948.)

 

Krøier, J. og Hinge, J.:
Den danske Underofficer.
S. 162 – 173, Gymnastikskolen.
(Udg. 1916) .

Larsen, Joakim
Gymnastikundervisningen på Nachtegalls tid.
Vor Ungdom, 1895

Løvschall, Frans:
Den nye Th. Møller.
S. 94 – 95, ”Nr. 65 Belønningssabel for Gymnastiklærere 1834”.
(Udg. 1998)

 

Nachtegall, F.:
Gymnastikkens Fremgang i Danmark,
fra dens første Indførelse i Aaret 1799 indtil Udgangen af Aaret 1830
(Udg. 1831, genoptrykt 1976)

 

Nielsen, Kay:
Danske Blankvåben. (Udg. 1978).
S. 128, Præmiesabel for Gymnastiklærer 1828.
S. 140, Præmiesabel for Gymnastiklærer 1834.

 

Nielsen, Niels Kayser:
Mellem filantropi og militær – Kropskultur og Idrætspædagogik i Danmark ca. 1780 – 1820.
Fund og Forskning, bind 35 (1996), side 113-140  

 

Vaupell, Otto:
Den danske Hærs Historie til Nutiden og Den norske Hærs Historie til 1814
(Udg. 1876)

 

Walbom-Pramvig, B.
UNIFORMER, FANER OG VÅBEN i Den Danske Hær fra 1659 til 1980. Side 102-103.
(Udg. 1988).

 

Wolter, Hans Christian m.fl.
Den danske hær i napoleonstiden 1801-1814.
(Udg. Af Tøjhusmuseet 1992)

 

Upubliceret speciale:
Uffe Thyssen: ”… saasom Løbe,- Springe-, Klavre-, Svømme- og militaire Øvelser”.
Studier i gymnastikkens udvikling og praksis i almueskolerne på landet i det 19. århundrede … (Historisk Institut, Aarhus Universitet, 1999)
Side 39 – 42: Nachtegalls liv og levned

Våbenhistorisk Tidsskrift

2011 nr 1
Niels Elsborg: En gymnastiklærer fra 1806, og en præmiesabel for gymnnastiklærer fra 1828

2010 nr 6
Henrik Vensild og Henrik Nedergaard Olsen: To tidlige Gymnastiklærersabler

2005 nr 7
Nogle bemærkninger om Præmiesabel for Gymnastiklærere

2003 nr 4
Jesper Gram Andersen: Præmiesabler for Gymnastiklærere

2003 nr 6
Jesper Gram Andersen: Revideret liste for Gymnstiklærersabler

2001 nr 1
Frans løvschall: Om Præmieepauletter for underofficerer

2000 nr 5
Henrik Nedergaard Olsen: Præmieepauletter uddelt ved det Militaire Gymnastiske Institut’s Undervisningsanstalt 1821 – 1841

1982 nr 1
Th. Møller: Gymnastiklærer Prehm’s belønningssabel

1975-1976
 Frans Løvschall: Om præmeisablernes og epauletternes afløsere

1976 nr 2
Niels Elsborg: En maritim premiærsabel til en gymnastiklærer fra 1828

 

Vaabenhistoriske Aarbøger

1962
Harrel: V.O.: Belønningssabel for gymnastiklærere

1960
Harrel, V.O.: Belønningssabler for gymnastiklærere 1804 – 1842

1948
Jacobsen, Holger: Den danske Hærs Sidevåben, II. 1814 – 1849.
s. 358 – 360, ”59. Præmiepallask for Gymnastiklærere”.